html website creator

Polecamy też inicjatywę wspólnoty Miriam z Rzeszowa.
POGOTOWIE MODLITEWNE

Prośba o modlitwę

Napisz w jakiej sprawie chcesz abyśmy wsparli Twoją modlitwę również naszym wołaniem do najlepszego Ojca. Napisz krótko, nie opisuj szczegółowo swojej sytuacji, Pan Bóg wie wszystko i chce dla Ciebie tylko dobra. Daje nam również ten przywilej i dar w którym możemy czerpać ze źródła Jego Miłosierdzia, ucząc się współczucia, wytrwałości i zaufania.